Πολιτική επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων:

Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή του/των προϊόντος/-ων διαπιστώσετε ότι αυτό είναι ελαττωματικό, ισχύουν τα κάτωθι:

1) Θα πρέπει άμεσα και το αργότερο εντός 3 ημερών από την παράδοση του/των προϊόντος/-ων σε εσάς ή σε πρόσωπο που  μας έχετε υποδείξει, να ενημερώσετε την επιχείρηση για την ύπαρξη του ελαττώματος.

2) Η ενημέρωση αυτή μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλέφωνο, fax, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Συνίσταται η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail της επιχείρησης (decorandmore@hotmail.gr), χωρίς η σύσταση αυτή να είναι δεσμευτική για εσάς που μπορείτε να μας ενημερώσετε με όποιον τρόπο εσείς επιθυμείτε. Στην σχετική ενημέρωση θα πρέπει να αναφέρετε έστω επιγραμματικά ποιο είναι το ελάττωμα που έχετε εντοπίσει.

3) Από την στιγμή που η επιχείρηση λάβει γνώση του περιστατικού, θα πρέπει εντός 5 ημερών να αποστείλετε το προϊόν στην επιχείρηση στην κατάσταση που το έχετε παραλάβει, χωρίς περαιτέρω φθορές, αλλοιώσεις κλπ. και στην αρχική του συσκευασία, όπου θα περιλαμβάνονται και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (πχ. Απόδειξη, οδηγίες χρήσης κλπ), προκειμένου να ελεγχθεί το προϊόν και να διαπιστωθεί το ελάττωμα που έχετε αναφέρει. Τα έξοδα επιστροφής του ελαττωματικού προϊόντος βαρύνουν την επιχείρηση, εφόσον η επιστροφή γίνει με τον ενδεδειγμένο και τυποποιημένο τρόπο επιστροφής που υποδεικνύει επιχείρηση. Σε περίπτωση που εσείς επιλέξετε διαφορετικό τρόπο αποστολής του ελαττωματικού προϊόντος, τότε τα έξοδα αποστολής βαρύνουν εσάς.

4) Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα από την επιχείρηση, μπορείτε να ζητήσετε είτε την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, όμοιο, καινούριο προϊόν ή εφόσον δεν είναι πια διαθέσιμο το προϊόν αυτό με παρόμοιο προϊόν ίδιας ή αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, είτε, εφόσον δεν επιθυμείτε την αντικατάσταση, την επιστροφή του τιμήματος που είχατε καταβάλλει.

5) Στην περίπτωση που επιλέξετε την αντικατάσταση του προϊόντος, τα έξοδα αποστολής του νέου προϊόντος (που στέλνεται σε αντικατάσταση του ελαττωματικού) καλύπτονται εξολοκλήρου από την επιχείρηση.

6) Σε περίπτωση που επιλέξετε να σας επιστραφεί το τίμημα, η επιστροφή αυτή θα γίνεται με το ίδιο μέσο το οποίο εσείς είχατε επιλέξει για την αρχική συναλλαγή, εκτός αν ρητώς μας εκφράσετε την επιθυμία σας, η επιστροφή των χρημάτων να γίνει με κάποιο άλλο μέσο. [Ειδικότερα: Σε περίπτωση που κατά την αρχική συναλλαγή είχατε επιλέξει την επιλογή «πληρωμή με αντικαταβολή», θα πρέπει να μας υποδείξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό για να καταβάλλουμε τα χρήματα. Σε περίπτωση που, κατά την αρχική συναλλαγή, είχατε επιλέξει την επιλογή «πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό» (τραπεζικό έμβασμα) , η επιστροφή του τιμήματος θα γίνεται με τραπεζικό έμβασμα (αντίθετο τραπεζικό έμβασμα) στον λογαριασμό σας. Σε περίπτωση που, κατά την αρχική συναλλαγή, είχατε επιλέξει την επιλογή «πληρωμή με πιστωτική και χρεωστική κάρτα» η επιστροφή του τιμήματος θα γίνεται με ενημέρωση της τράπεζας για την ακύρωση της συναλλαγής. Η επιχείρηση, κατόπιν της ενημέρωσης αυτής, δεν φέρει καμία ευθύνη για τον χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού και των διαδικασιών ακύρωσης της συναλλαγής από την Τράπεζα, καθώς τα θέματα αυτά άπτονται της αρμοδιότητας της Τράπεζας. ]

 

Δικαίωμα Υπαναχώρησης:

Έχετε το δικαίωμα να προχωρήσετε σε (αναιτιολόγητη) υπαναχώρηση (δηλαδή να μας αποστείλετε το προϊόν που έχετε αγοράσει και να σας επιστρέψουμε το τίμημα που έχετε καταβάλλει για την αγορά του προϊόντος, χωρίς να χρειάζεται να δικαιολογήσετε την απόφασή σας) εντός 3 ημερών από την παράδοση του/των προϊόντος/-ων (ή εφόσον πρόκειται για περισσότερα προϊόντα που περιέχονται στην ίδια παραγγελία και περιήλθαν σε εσάς σε διαφορετικούς χρόνους, από την παράδοση και του τελευταίου προϊόντος) σε εσάς ή σε πρόσωπο που μας έχετε υποδείξει υπό τους κάτωθι όρους:

1) Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την αγορά του προιόντος εντός 3 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 3 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος (διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς) απέκτησε τη φυσική κατοχή του προϊόντος. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να μας ενημερώσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή Φαξ  πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Παρακάτω παραθέτουμε τα στοιχεία επικοινωνίας μας:
Α) Για αποστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας: FAX +302392044210
Β)  Για αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
decorandmore@hotmail.gr

2) Εφόσον ασκήσετε το δικαίωμα της υπαναχώρησης, η επιχείρηση μας θα σας επιστρέψει το χρηματικό ποσό που έχετε ήδη καταβάλλει για το/τα προϊόν/-τα,(την αξία του/των προϊόντος/ων συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ του/ς και όχι τα μεταφορικά έξοδα του).

3) Το τίμημα που έχετε καταβάλλει θα επιστρέφετε εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία η επιχείρηση έλαβε γνώση για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση. Η επιχείρηση δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω το/τα προϊόν/-τα ή μέχρις ότου εσείς  παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω το/τα προϊόν/-τα, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο 2.

4) Η επιστροφή του τιμήματος θα γίνεται με το ίδιο μέσο το οποίο εσείς είχατε επιλέξει για την αρχική συναλλαγή, εκτός και αν ρητώς μας εκφράσετε την επιθυμία σας, η επιστροφή των χρημάτων να γίνει κάποιο άλλο μέσο. [Ειδικότερα: Σε περίπτωση που κατά την αρχική συναλλαγή είχατε επιλέξει την επιλογή «πληρωμή με αντικαταβολή», θα πρέπει να μας υποδείξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό για να καταβάλλουμε τα χρήματα. Σε περίπτωση που, κατά την αρχική συναλλαγή, είχατε επιλέξει την επιλογή «πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό» (τραπεζικό έμβασμα) , η επιστροφή του τιμήματος θα γίνεται με τραπεζικό έμβασμα (αντίθετο τραπεζικό έμβασμα) στον λογαριασμό σας. Σε περίπτωση που, κατά την αρχική συναλλαγή, είχατε επιλέξει την επιλογή «πληρωμή με πιστωτική και χρεωστική κάρτα» η επιστροφή του τιμήματος θα γίνεται με ενημέρωση της τράπεζας για την ακύρωση της συναλλαγής. Η επιχείρηση, κατόπιν της ενημέρωσης αυτής, δεν φέρει καμία ευθύνη για τον χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού και των διαδικασιών ακύρωσης της συναλλαγής από την τράπεζα, καθώς τα θέματα αυτά άπτονται της αρμοδιότητας της Τράπεζας. ]

5) Από την στιγμή που θα ενημερώσετε την επιχείρηση για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την αγορά του προϊόντος , θα πρέπει να μας αποστείλετε το/τα προϊόν/-τα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας ανακοινώσατε την πρόθεσή σας να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση. Η προθεσμία αυτή τηρείται, εφόσον στείλετε πίσω το/τα προϊόν/-τα πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των 5 ημερολογιακών ημερών.

6) Το κόστος επιστροφής του/των προϊόντος/-των βαρύνει αποκλειστικά εσάς.

7) Το/Τα επιστρεφόμενο/-να προϊόν/-τα θα πρέπει να μην έχει/έχουν χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται/-ονται σε άριστη κατάσταση και να μην φέρει/-ουν γδαρσίματα, χτυπήματα, αλλοιώσεις κλπ. Επίσης, το/τα επιστρεφόμενο/-να προϊόν/-τα θα πρέπει να αποστέλλεται/-ονται στην πλήρη αρχική του/τους συσκευασία (κουτί, νάυλον, αφρολέξ κλπ) η οποία δεν θα πρέπει να έχει σκισίματα, φθορές και αλλοιώσεις, και να περιλαμβάνονται σε αυτήν όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας (πχ. όλα τα επιμέρους μέρη του προϊόντος, έντυπο οδηγιών χρήσης, έντυπο χαρακτηριστικών κλπ).

8) Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ [ή ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΥΧΟΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ/ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/-ΩΝ], ΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ ΟΤΙ ΤΟ/ΤΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ/-ΝΑ ΠΡΟΪΟΝ/-ΤΑ ΕΧΕΙ/ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ, ΦΘΑΡΕΙ, ΓΔΑΡΘΕΙ, ΑΛΛΟΙΩΘΕΙ ΚΛΠ. Τα ίδια δικαιώματα έχει η επιχείρηση και στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχετε επιστρέψει όλα τα επιμέρους μέρη του/των προϊόντος/-των. [Στην περίπτωση αυτή θα σας ενημερώσουμε σχετικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον έχετε αποστείλει το αίτημα υπαναχώρησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο και θα σας επιστρέψουμε το/τα προϊόν/-τα. Τα έξοδα αυτά επαναποστολής βαρύνουν εσάς (Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται ογκομετρικά ανάλογα με το προϊόν).

9) Σε περίπτωση που, κατά την παραλαβή, διαπιστώσετε ότι το/τα προϊόν/-τα είναι ελαττωματικό/-ά, σας παρακαλούμε να αναγνώσετε την πολιτική επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων της επιχείρησης, που αναφέρεται παραπάνω.

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.