1.      Εισαγωγή

Η επιχείρηση καταβάλλει την μέγιστη δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εναρμονίσει την πολιτική της ως προς την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με τον Κανονισμό 2016/679 και το εκάστοτε ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, καθώς και πληροφορίες αναφορικά με την συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.  Σας παρακαλούμε πάντα να διαβάζετε την Παρούσα Πολιτική πριν από οποιαδήποτε χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος συνεπάγεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε πλήρως τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική. Εάν δεν συμφωνείτε με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε ούτε την παρούσα ιστοσελίδα ούτε το ηλεκτρονικό κατάστημα. Εφόσον επιλέξετε να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα προς την επιχείρηση σας παρακαλούμε τα στοιχεία που υποβάλλετε να είναι ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα.

2.      Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής, ως υπεύθυνος επεξεργασίας έχει οριστεί η Επιχείρηση  με την επωνυμία «Σινάκου Γ. Ελευθερία» (Decor and more), εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας «Επιχείρηση».

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Επιχείρησης είναι τα κάτωθι:

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 30,Επανομή Θεσσαλονίκης, ΤΚ. 57500, .

Τηλέφωνο: 23920 44210

Email: decorandmore@hotmail.gr

3.      Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς

Καταρχήν η επιχείρηση συλλέγει μόνο δεδομένα που εσείς παρέχετε προς την επιχείρηση και μόνο εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας ή εφόσον αυτά είναι αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραγγελία και η συναλλαγή που έχετε επιλέξει. Σε κάθε περίπτωση, κάνουμε χρήση των ελάχιστων κατά περίπτωση αναγκαίων δεδομένων και μόνο για τον χρόνο και στον βαθμό που κρίνεται απαραίτητο.

Τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας για τους ακόλουθους σκοπούς:

Α. Κάθε φορά που κάνετε μία παραγγελία θα πρέπει να παραχωρείτε στην επιχείρηση κάποια ελάχιστα προσωπικά δεδομένα, προκειμένου να εκτελεστεί και να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη συναλλαγή. Στην περίπτωση αυτή η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, της οποίας τυγχάνετε το έτερο συμβαλλόμενο μέρος. Προκειμένου, λοιπόν να εκτελέσουμε την παραγγελία σας η επιχείρηση θα σας ζητήσει να καταχωρήσετε τα εξής: α) Όνομα, β) Επώνυμο (ή Επωνυμία επιχείρησης), γ) Διεύθυνση παράδοσης προϊόντος, δ) τηλέφωνο επικοινωνίας σταθερό ε) τηλέφωνο επικοινωνίας κινητό και στ) email.

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι τα ελάχιστα στοιχεία που απαιτούνται προκειμένου να ολοκληρώσουμε την παραγγελία σας, ήτοι συλλέγονται προκειμένου να ολοκληρωθεί η αγορά και η παράδοση του προϊόντος που εσείς έχετε επιλέξει. Σε περίπτωση που δεν μας παρέχεται τα ανωτέρω στοιχεία, η παραγγελία σας δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί και δεν θα μπορέσουμε να σας αποστείλουμε το προϊόν που έχετε επιλέξει. Η επιχείρηση δεν αποθηκεύει στην βάση δεδομένων οικονομικά στοιχεία των πελατών της (στοιχεία πιστωτικής κάρτας, λογαριασμοί τραπεζών κλπ).

Β. Εφόσον, έχει προηγηθεί ρητή συγκατάθεσή σας, η επιχείρηση συλλέγει προσωπικά δεδομένα προκειμένου να προωθεί, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, διαφημιστικά μηνύματα, και προκειμένου να σας ενημερώνει άμεσα για τυχόν προσφορές και εκπτώσεις, διαγωνισμούς και ειδικότερες κατηγορίες προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή η νομική βάση της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι καταρχήν η ρητή συγκατάθεσή σας. Η προώθηση διαφημιστικού – ενημερωτικού υλικού, ωστόσο, αποτελεί και έννομο συμφέρον της επιχείρησης που επιδιώκει την προώθηση προϊόντων της, καθώς το εν λόγω ηλεκτρονικό κατάστημα έχει εμπορικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην προώθηση και διάθεση των προϊόντων του. Και στην περίπτωση αυτή συλλέγουμε τα ελάχιστα δυνατά προσωπικά δεδομένα και ειδικότερα: α)Όνομα, β) Επίθετο, γ) ηλεκτρονική διεύθυνση.

Είναι πιθανόν, όταν πραγματοποιήσετε κάποια αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, να ερωτηθείτε εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά – διαφημιστικά μηνύματα από το κατάστημα μας. Στην περίπτωση που απαντήσετε καταφατικά, τότε τα προσωπικά δεδομένα που θα δώσετε προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή, είναι και αυτά που θα χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να σας ενημερώνουμε για τυχόν προσφορές, νέα προϊόντα κλπ. Σας ενημερώνουμε ότι τα προωθητικά μηνύματα στέλνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) και ότι έχετε πάντα το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συναίνεση που έχετε δώσει και να ζητήσετε την διαγραφή σας, ώστε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά μηνύματα (σχετικά με τα δικαιώματα αυτά, βλ. κατωτέρω δικαίωμα ανάκλησης συναίνεσης και δικαίωμα διαγραφής κλπ).

Γ) Κατά την είσοδο σας στο διαδικτυακό μας κατάστημα, μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργήσετε προφίλ χρήστη. Η δημιουργία προφίλ, ήτοι προσωπικού λογαριασμού δεν είναι υποχρεωτική. Εφόσον εσείς το επιλέξετε, σας δίνει την δυνατότητα να πραγματοποιείτε τις αγορές σας πιο γρήγορα και πιο εύκολα, αφού με την είσοδο σας στο προφίλ, ταχτοποιείστε ως χρήστης και δεν χρειάζεται να εισάγετε εκ νέου τα στοιχεία που χρειάζονται προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας. Επιπλέον η δημιουργία προφίλ, μας επιτρέπει να σας παρέχουμε εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τις προσφορές μας κλπ., ήτοι μας επιτρέπει να παρέχουμε σε εσάς εξατομικευμένες υπηρεσίες, μέσω της αξιολόγησης των αναγκών, των προτιμήσεων και των ενδιαφερόντων σας. Αυτό σημαίνει, ότι αποθηκεύονται οι προτιμήσεις σας όπως αυτές προκύπτουν από τυχόν παλαιότερες αγορές ή/και από προϊόντα που έχετε επισκεφθεί και επομένως οι ενημερώσεις που θα λαμβάνετε από εμάς θα αφορούν κυρίως τα είδη των προϊόντων που φαίνεται να σας ενδιαφέρουν. Στην περίπτωση αυτή νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί η ρητή συγκατάθεση που έχετε δώσει κατά την δημιουργία του προφίλ χρήστη και αφορά τόσο την δημιουργία προφίλ όσο και την συναίνεσή σας για λήψη ενημερωτικού – διαφημιστικού υλικού. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προχωρήσετε σε διαγραφή του λογαριασμού αυτού, είτε στέλνοντας στην επιχείρηση σχετικό mail είτε χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Δ) Η διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα μας κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και εφαρμογή δικλείδων ασφαλείας.

Ε) Η επιχείρηση επίσης, ενδέχεται να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους: Εφόσον έχετε δώσει ρητά την συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για συγκεκριμένο σκοπό. Εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την διαφύλαξη δικού σας ζωτικού συμφέροντος. Εφόσον αυτό ζητηθεί από κάποια νόμιμη, δικαστική αρχή, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Προς αποφυγή επικείμενης σωματικής ή ηθικής βλάβης της επιχείρησης και των εκπροσώπων της, στα πλαίσια ενάσκησης των νομίμων δικαιωμάτων τους. Προς αποφυγή οικονομικής απώλειας, της επιχείρησης, στα πλαίσια ενάσκησης των νομίμων δικαιωμάτων της, εφόσον δεν έχετε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις σας προς την επιχείρηση. Σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο για την συμμόρφωση της επιχείρησης με νόμιμες υποχρεώσεις της.

4.      Ειδικότερα ως προς τα αρχεία cookies

Η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.decorandmore.gr . Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.decorandmore.gr  μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) το κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.decorandmore.gr  δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

5.      Από ποιες κατηγορίες υποκειμένων συλλέγουμε δεδομένα

Η επιχείρηση συλλέγει δεδομένα από πελάτες της και από επισκέπτες του ηλεκτρονικού καταστήματος που έχουν δηλώσει ρητά την πρόθεσή τους να λαμβάνουν ενημερωτικό – διαφημιστικό υλικό κλπ (newsletter) από την επιχείρηση. Από απλούς επισκέπτες αποθηκεύεται μόνο η διεύθυνση IP.

Ειδικότερα ως προς τους ανηλίκους: Η επιχείρηση συναλλάσσεται μόνο με ενηλίκους, ήτοι μόνο με όσους έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εκ του λόγου αυτού η επιχείρηση δεν συλλέγει, εν γνώσει της, προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Εάν δεν έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας, σας παρακαλούμε να μην παρέχετε κανενός είδους προσωπικά δεδομένα στην επιχείρηση. Εάν είστε γονέας ανηλίκου και αντιληφθείτε ότι το παιδί σας έχει παραχωρήσει στην επιχείρηση προσωπικά του δεδομένα, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα είτε στο decorandmore@hotmail.gr , είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, ώστε να μπορέσουμε το συντομότερο δυνατό να προχωρήσουμε στην διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχει παραχωρήσει το παιδί σας στην επιχείρηση. Προκειμένου να γίνει αυτό, θα πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε προς την επιχείρηση την ανηλικότητα του ατόμου καθώς και τον βαθμό συγγένειας που σας συνδέει με αυτό. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση πριν προχωρήσει στην διαγραφή των δεδομένων θα ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων, ότι επίκειται η διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από τις βάσεις της επιχείρησης, καθώς και τον λόγο που θα προχωρήσει σε αυτή την διαγραφή.

6.      Σε ποιους γνωστοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα

Η επιχείρηση δεν γνωστοποιεί τα δεδομένα σας σε τρίτους και δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση και δημοσίευση αυτών. Η επιχείρηση ενδέχεται να κοινοποιήσει τα δεδομένα σας σε εξωτερικούς συνεργάτες που τηρεί, στα πλαίσια της διαδικασίας διατήρησης, ελέγχου και αναβάθμισης της ιστοσελίδας της καθώς και αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων, newsletter, διαφημιστικού υλικού κλπ. Η επιχείρηση ζητεί από τους εκάστοτε εξωτερικούς συνεργάτες να προβαίνει μόνο στην αναγκαία επεξεργασία που απαιτείται, να μην γνωστοποιεί σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που έχει λάβει από την επιχείρηση μας και να τηρεί την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

Η επιχείρηση επίσης, ενδέχεται να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για τους κάτωθι λόγους: Εφόσον έχετε δώσει ρητά την συγκατάθεσή σας προς αυτό, ή εφόσον ζητήσετε από την επιχείρηση να κοινοποιήσει τα δεδομένα σας σε κάποιον τρίτο. Εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την διαφύλαξη δικού σας ζωτικού συμφέροντος. Εφόσον αυτό ζητηθεί από κάποια νόμιμη, δικαστική αρχή, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Προς αποφυγή επικείμενης σωματικής βλάβης εκπροσώπων της επιχείρησης στα πλαίσια ενάσκησης των νομίμων δικαιωμάτων τους. Προς αποφυγή οικονομικής απώλειας, εφόσον δεν έχετε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις σας προς την επιχείρηση. Σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο για την συμμόρφωση της επιχείρησης με νόμιμες υποχρεώσεις της.

7.      Για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύονται τα δεδομένα σας

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για το ελάχιστο απαιτούμενο χρονικό διάστημα που απαιτείται και ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας. Για παράδειγμα, αν απευθύνεται κάποιο ερώτημα προς εμάς, τα δεδομένα σας αποθηκεύονται μέχρι να απαντηθεί το ερώτημά σας. Αν ζητήσετε να λαμβάνετε ενημερωτικό – διαφημιστικό υλικό από εμάς, τα δεδομένα σας διατηρούνται και χρησιμοποιούνται μέχρις ότου η επιχείρηση πάψει την λειτουργία της ή μέχρις ότου εσείς επιλέξετε να διαγραφείτε από την λίστα μας και να σταματήσετε να λαμβάνετε σχετικό υλικό. Αν πραγματοποιήσετε μία αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μέχρι να ολοκληρωθεί η συναλλαγή και να παραλάβετε το προϊόν και επιπλέον διατηρούνται περαιτέρω για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μπορεί η επιχείρηση να συμμορφώνεται σε νομικές υποχρεώσεις (πχ. ενδεικτικά φορολογικές υποχρεώσεις, δικαίωμα υπαναχώρησης κλπ). Αν δημιουργήσετε προφίλ χρήστη, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα επιλέγετε να διατηρείτε το προφίλ αυτό ή μέχρις ότου η επιχείρηση πάψει την λειτουργία της.

8.      Τι δικαιώματα έχετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παραχωρήσει

Α. Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, συμπλήρωσης: Έχετε το δικαίωμα να απευθύνεστε στην Επιχείρηση και να ενημερώνεστε για το ποια προσωπικά σας δεδομένα τηρεί η Επιχείρηση και τι είδους επεξεργασίας τυγχάνουν τα δεδομένα αυτά. Επιπλέον έχετε το δικαίωμα να ζητάτε την επαλήθευση, διόρθωση ή/και την συμπλήρωση των δεδομένων που έχετε παραχωρήσει στην Επιχείρηση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η επιχείρηση θα σας απαντήσει, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα σας ενημερώσει για το ποια δεδομένα τηρεί και σε ποιες διορθώσεις ή/και συμπληρώσεις έχει προχωρήσει.

Β. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να απευθύνεστε στην Επιχείρηση και να ζητάτε την διαγραφή των δεδομένων σας από τις βάσεις της επιχείρησης.  Η επιχείρηση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα θα ικανοποιήσει το αίτημά σας περί διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός αν δεν είναι δυνατόν να ικανοποιήσει το αίτημα αυτό, εφόσον ισχύει κάποιος από τους ακόλουθους λόγους:

1.      i. Η επιχείρηση υποχρεούται στην διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων προκειμένου να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις της, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του εθνικού δικαίου στο οποίο υπάγεται η επιχείρηση (πχ. τήρηση δεδομένων για φορολογικούς λόγους) ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην επιχείρηση.

2.      ii. Η επιχείρηση υποχρεούται στην διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων προκειμένου να θεμελιώσει, ασκήσει ή υποστηρίξει νομικές της αξιώσεις.

iii. η επιχείρηση υποχρεούται στην διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που προβλέπονται από τον Κανονισμό 2016/679 και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Γ. Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης: Στις περιπτώσεις που έχετε δώσει ρητή συγκατάθεση προς την επιχείρηση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συγκατάθεση αυτή. Προκειμένου να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας θα πρέπει να αποστείλετε σχετική επιστολή στην οποία θα πρέπει να δηλώνετε ρητά ότι ανακαλείτε την συγκατάθεση που έχετε δώσει. Η ανάκληση αυτή ισχύει μόνο για το μέλλον. Κάθε τυχόν χρήση – επεξεργασία που έχει διενεργήσει η επιχείρηση πριν από την ανάκληση αυτή θεωρείται νόμιμη και ισχυρή.

Δ. Δικαίωμα διαγραφής του προφίλ χρήστη: Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε να διαγραφεί ο προσωπικός λογαριασμός που έχετε δημιουργήσει στο ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης Προκειμένου να διαγράψετε τον προσωπικό σας λογαριασμό μπορείτε να μας αποστείλετε σχετική επιστολή στην οποία ρητά θα αναφέρεται ότι ζητάτε την διαγραφή του προσωπικού σας λογαριασμού από την ιστοσελίδα της επιχείρησης.

Ε. Άλλα δικαιώματα: Πέραν των ανωτέρω έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας που τυγχάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα, για τους λόγους που αναφέρονται στον Κανονισμό 2016/679, να δηλώσετε την αντίθεση σας σε δραστηριότητες άμεσης επικοινωνίας, να υποβάλλετε τυχόν αντιρρήσεις ή παρατηρήσεις που έχετε σχετικά με την χρήση των δεδομένων από μέρους της επιχείρησης, καθώς και να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους.

Όλα τα ανωτέρω αιτήματα μπορείτε να τα απευθύνετε προς την επιχείρηση, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική μας διεύθυνση decorandmore@hotmail.gr , ή την φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας, καθώς και την ταχυδρομική μας διεύθυνση 25ης Μαρτίου 30, Επανομή Θεσσαλονίκης, ΤΚ. 57500. Η επιχείρηση, χωρίς καθυστέρηση θα σας ενημερώσει ότι έχει λάβει το αίτημά σας και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος θα σας ενημερώσει για τις ενέργειες που έχει λάβει προκειμένου να ικανοποιήσει το αίτημά σας. Η προθεσμία τους ενός μηνός μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμα μήνες. Στην περίπτωση αυτή, εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας, η επιχείρηση θα σας ενημερώσει για την παράταση αυτή καθώς και για τους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν την καθυστέρηση. Εάν το αίτημά σας υποβληθεί στην επιχείρηση ηλεκτρονικά, τότε η επιχείρηση θα απαντήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός αν εσείς ζητήσετε να λάβετε την απάντηση με διαφορετικό μέσο.

Εάν εντός του ανωτέρω προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος (συμπεριλαμβανομένης και της παράτασης) δεν μπορέσουμε για οποιοδήποτε λόγο να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά επισημαίνοντας τους λόγους που δεν μας επιτρέπουν να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. Στην περίπτωση αυτή έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) ή να προσφύγετε στην Ελληνική Δικαιοσύνη.

ΣΤ. Δικαίωμα καταγγελίας: Η επιχείρηση καταβάλλει την μεγίστη δυνατή προσπάθεια να εναρμονίσει την παρούσα Πολιτική με το ισχύον κάθε φορά νομοθετικό πλαίσιο. Εάν παρ’ όλα αυτά θεωρείτε ότι η χρήση – επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ακατάλληλη ή παράνομη έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια Ελληνική εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Σε κάθε περίπτωση είμαστε πάντα στην διάθεσή σας, προκειμένου να ακούσουμε τις αντιρρήσεις σας ή τα παράπονα σας.

9.      Τροποποίηση – επικαιροποίηση της παρούσας Πολιτικής

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή επικαιροποιεί επιμέρους τμήματα ή και ολόκληρη την παρούσα Πολιτική, προκειμένου να συμφωνεί με το εκάστοτε ισχύον Ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο. Σας παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προτού χρησιμοποιήσετε την παρούσα ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.